Swahili Phrases

Swahili Phrases

Swahili and English are the main languages spoken in Tanzania.  Here are some useful phrases: English Swahili Hello Jambo How are you? Habari? Fine Mzuri Sana What’s your name? Jina lako nin nani? My name is… Jina langu ni… Goodbye Kwaheri Please…